Všeobecné podmínky

Služba VSEMIDESETI.EU slouží k online výuce psaní všemi deseti prsty. Obsahuje ukázková cvičení, lekce k procvičování i teorii, jak lépe a rychleji psát všemi deseti prsty.

Základní ustanovení

Tyto všeobecné podmínky jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího (dále "provozovatel") a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále „uživatel“). Službu provozuje OLIVIO s.r.o, Terronská 2112, Turnov, IČO 3986781, https://vsemideseti.eu, info@vsemideseti.eu, tel 792 497 503

Cena lužby, dodací a platební podmínky

Funkce systému se liší pro anonymní uživatele a uživatele, kteří si zaplatí předplatné na dobu jednoho měsíce nebo jednoho roku. Placení uživatelé uživatelé nemají žádným způsobem limitovanou funkčnost systému. Informace o jednotlivých předplatných, včetně uvedení cen a jejich hlavních vlastností jsou uvedeny na stránkách VSEMIDESETI.EU. Platba probíhá zaplacením registračního poplatku pomocí bankovního převodu nebo platební bránou na základě online registrace na stránkách VSEMIDESETI.EU. Po zaplacení registračního poplatku systém odešle do 24 hodin uživateli email s potvrzením. Pokud nedojte k zaplacení registračního poplatku do 30 dní od registrace, bude tato bez náhrady zrušena.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje se zpracovávají na základě oprávněného zájmu a ukládají po dobu 36 měsíců. Pracujeme pouze s Vaším jménem a emailovou adresou, kterou používáme pouze pro přístup do Vaší uživatelské sekce nebo k rozesílání systémových emailů. Dále evidujeme každé Vaše absolvované cvičení, což slouží k vyhodnocení Vašeho pokroku při výuce psaní všemi deseti prsty a pro Tvorbu Vašich dlouhodobých statistik. Osobní údaje nebudou předány třetí straně.

Reklamace

Reklamaci je možno uplatnit pouze emailem na adrese info@vsemideseti.eu. Reklamace se nevztahuje na aplikaci jako takovou a její úkoly a cvičení. Dále se reklamace nevztahuje na úmyslné poškození, na neodbornou obsluhu nebo poškození v důsledku vyšší moci.

Ostatní

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravy či změny těchto všeobecných podmínek. Veškerý obsahu webu VSEMIDESETI.EU a jeho funkce jsou poskytovány bez záruky a provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené užíváním webu, chybami nebo výpadky služby.